לונדע – מוזיאון הילדים ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל בבאר שבע