• en
  • he

שירותים

  1. ייזום
  2. אוצרות
  3. פיתוח תוכן
  4. ניהול, פיקוח עליון והפקה
  5. ייעוץ: כספים, שיווק, מכירות, אסטרטגיה

חברת Playplus מאפיינת את הפרוייקטים שלה תוך שימת דגש על:

התאמה לטווח גילאים רחב
התאמה לטווח גילאים רחב, שיאפשר בילוי אינטיליגנטי משפחתי ורב-דורי.
אהבת המשחק והלמידה
עידוד מפגש בין אוכלוסיות הטרוגניות בחברה הישראלית והדגשת המכנה המשותף המבוסס על אהבת המשחק והלמידה
שימת דגש על "משחק תפקידים"
שימת דגש על "משחק תפקידים" , במסגרת השימוש במשחק כאלמנט מוביל בלמידה , על ידי שילובו באופן אינהרנטי במייצגים כבר בשלב התכנון שלהם. שיטה זו מאפשרת למידה עצמית מתוך התנסות, חקירה וגילוי עצמוניים.
פיתוח "ארגז כלים"
פיתוח"ארגז כלים" שישמש כאלמנט מנחה, לבוחרים בכך, בארגון החוויה הלימודית.
עידוד להטמעת ערכים חברתיים
עידוד להטמעת ערכים חברתיים כגון , עידוד סובלנות, עזרה לחבר, עבודת צוות ועוד.
שילוב של תערוכות מקומיות לצד תערוכות בינלאומיות
הצעת שילוב של תערוכות מקומיות לצד תערוכות בינלאומיות תוך הדגשת הייחודיות של התרבות המקומית כחלק מהעולם הגלובלי.

Playplus מפתחת מרחבים המציעים חוויה ייחודית “גן שעשועים של ידע”, המזמין ילדים ומשפחות ללמוד מתוך הנאה ומשחק.


כל התערוכות מבוססות על "מגרש משחקים" עם מיצג מרכזי מוביל, סביבו יוצגו מיצגים לווינים ומרכזי ידע נקודתיים בחלל. בכל תערוכה יתאפשר לילדים לחוות את החלל באמצעות משחק תפקידים שיאפשר להם להעמיק ולחקור את הצדדים השנים של הנושא תוך אימוץ נקודות מבט שונות. לזאת יתלווה כאמור "ארגז כלים" שיאפשר הכוונה תוך העברת השליטה בקצב הלימוד למבקר.