• en
  • he

למידה חוויתית (edutainment)

מוזיאוני ילדים קיימים בעולם מזה שנים רבות והם נולדו מתוך הרצון לאפשר מרחב של גילוי וחקירה לילדים והוריהם.המוזיאון הראשון הוקם לפני כ- 100 שנה ועד היום הוא מהווה אבן דרך בעולם התרבות לילדים ומשפחותיהם.
ייחודם של מוזיאוני ילדים הנו בעובדה שהם מציעים חוויה בלתי אמצעית של למידה אודות העולם הסובב אותנו, תוך גירוי החושים של הילדים ועידודם ללמוד דרך גילוי וחקירה עצמאיים.
למעשה נכון להיום עולם מוזיאוני הילדים הנו ענף מוביל בתחום התרבות והאומנות בקרב קהל היעד של משפחות,כאשר קיימים היום מעל 600 מוזיאונים בערים המובילות בעולם.

תוכניות לימוד חינוכיות (Pedagogy), המבוססות על שלושה עקרונות מרכזיים:

  1. רלוונטיות: יש סיכויי למידה גבוהים יותר כאשר הידע המוגש ללומדים הנו רלוונטי עבורם, ויכול להשפיע על החיים שלהם.
  2. קצב לימוד: למידה הנה אפקטיבית יותר כאשר ללומדים ישנה יכולת לשלוט על קצב הלימוד שלהם. 
  3. ערוץ הלימוד: (Fossard) אנשים לומדים באופן שונה, ובדרכים שונות בפרקי זמן שונים: (Fossard, חשוב מאוד להציג את המידע באופנים שונים כך שהלומדים יוכלו להכיל ולעבד את המידע בצורה אפקטיבית. 
המונח אדיוטיימנט בא לתאר מודלי לימוד שונים המבוססים על תערובת המורכבת מתיאוריות בתחום התקשורת  ומהפדגוגיה החינוכית שמטרתם להגדיר תוכניות לימוד חינוכיות
אדיוטיינמנט הנו מונח ותיק שהוטבע עוד בשנת 1948 ע"י וולט דיסני כתיאור לסדרה , True Life Adventures, על פי ההגדרה המקובלת זהו בילוי המיועד ללמד/לחנך לצד היותו משעשע וכיפי.

Playplus מאמצת תפיסה חדשנית זו של למידה בישראל, תוך שהיא נשענת על מקורות הכנסה מסחריים, כמקובל בעולם ובך משלב את העולם "האמיתי" עם העולם המוזיאלי.