• en
  • he

ייזום
פרוייקטים

אוצרות אינטראקטיבית

פיתוח תוכן

מה אנחנו עושות?

תערוכות אינטראקטיביות
אנו אוצרות ומקימות תערוכות אינטראקטיביות לכל המשפחה במרחבים בגדלים שונים, כחלק ממוסדות תרבות קיימים או כתערוכות עצמאיות. בתערוכות אלו אנו מאפשרות הנגשה של מידע לכל המשפחה כך שמבקרים בכל הגילאים יכולים ללמוד מתוך משחק והנאה. התערוכות שאנו אוצרות מאפשרות ניסוי וטעייה תוך כדי גילוי וחקירה עצמאיים של המבקר והן מאפשרות חשיפה מתמשכת של רבדי מידע שונים.
פארקים ״בהזמנה מיוחדת״
בהתאם להגדרות הגוף המזמין אנו מתכננות פרוגרמה רעיונית לפארקים בגדלים שונים, המעוניינים לאפשר חווית בילוי ייחודית למבקריהם. במסגרת תהליך תכנון הפרוגרמה הרעיונית אנו עובדים למול משרד אדריכלי הנוף של הגוף המזמין ויחדיו מייצרים layout מובנה של המרחב. זאת תוך התייחסות לגילאי המבקרים השונים, לתנאי השטח והמאפיינים הייחודים של הפארק, ולמטרות הגוף המזמין. הפארקים הינם נושאיים ונושאים חותמת ה״ייחודית״ להם.
מרחבי למידה אינטראקטיביים
אנו מפתחות מרחבי למידה בעבור מוסדות חינוך ציבורים, המעוניינים ללמד תלמידים בגילאי גן ומעלה תחומי דעת שונים. מרחבי למידה אלו הינם ספציפים ומקדמים רעיון או נושא הנגזר מתוכנית הלימודים של משרד החינוך. מרחבי למידה אלו מאפשרים למידה פרטנית ו/או קבוצתית בהנחייה וללא הנחייה ומטרתם לאפשר לתלמידים למידה חוויתית התנסותית תוך הפיכתם למעורבים בקהילה בה הם לומדים.

מי אנחנו?

תמר הדר ואפרת אדיב מנכ"ליות של חברת Playplus הינן יזמיות, בעלות ניסיון עשיר בשיווק, מכירות, פיתוח עיסקי ופיתוח תוכן אינטראקטיבי המיועד לכל המשפחה.

Playplus

חברת Playplus מתמחה בפיתוח תוכן למרחבים אינטראקטיבים, מודולריים, המעודדים ילדים ובני משפחתם לחקור וללמוד באמצעות משחק. החברה שמה לעצמה דגש לקדם את האינטראקטיביות הרב תחומית ולאפשר לכל אדם ללמוד באופן אינטרדיצפלינרי, בצורה ובדרך המתאימים לו.

פרוייקטים נבחרים:

  1. לונדע – מוזיאון הילדים ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל בבאר שבע
  2. א-ב-גע-דע – תערוכה אינטראקטיבית לכל המשפחה בבית התפוצות
  3. אוצר מילים – מרכז שפה בבית ספר גורדון בבת ים
  4. פארק "שושנת הרוחות" – גינה רב דורית בירוחם